somanie.eu

somanie.eu

EUROSTAR IMPORT – EXPORT sp. z o.o.

2014/02/17 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka EUROSTAR IMPORT – EXPORT sp. z o.o. / siedziba Toruń

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421802
 • REGON – 341289746
 • NIP – 9562300019

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-01

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-27

Dane adresowe firmy EUROSTAR IMPORT – EXPORT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Toruń

Ulica – Głowackiego 20

Miejscowość – 87-100 Toruń

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.013062
Długość geogr. – 18.59712

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 49.41.Z Transport drogowy towarów

Dane wpisane do KRS

Tags:

PERFECT CONSTRUCTION sp. z o.o.

2014/02/17 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka PERFECT CONSTRUCTION sp. z o.o. / siedziba Rumia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000422097
 • REGON – 221677898
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-28

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-20

Dane adresowe firmy PERFECT CONSTRUCTION sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Rumia

Ulica – Grunwaldzka 10

Miejscowość – 84-230 Rumia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.58107
Długość geogr. – 18.394765

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

PKD 3 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

Tags: ,

WINOTAKE sp. z o.o.

2014/02/17 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka WINOTAKE sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000422299
 • REGON – 21890836
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-29

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-21

Dane adresowe firmy WINOTAKE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Hubska 44-48

Miejscowość – 50-502 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.091581
Długość geogr. – 17.04664

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie

PKD 2 – 01.2 Uprawa roślin wieloletnich

PKD 3 – 01.30.Z Rozmnażanie roślin

Dane wpisane do KRS

Tags: ,

EWA SIERAKOWSKA – GROTTEL sp. z o.o.

2014/02/17 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka EWA SIERAKOWSKA – GROTTEL sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000422550
 • REGON – 302125848
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-01

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-27

Dane adresowe firmy EWA SIERAKOWSKA – GROTTEL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Świt 47/49

Miejscowość – 60-375 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.417881
Długość geogr. – 16.8729

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

PKD 2 – 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

PKD 3 – 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Dane wpisane do KRS

Tags:

PODHALE INVESTMENT sp. z o.o.

2014/02/12 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka PODHALE INVESTMENT sp. z o.o. / siedziba Łopuszna

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000422031
 • REGON – 122582967
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-28

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-20

Dane adresowe firmy PODHALE INVESTMENT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Łopuszna

Ulica – Ludwika Łojasa 6

Miejscowość – 34-432 Łopuszna

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.504108
Długość geogr. – 20.12575

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

Tags: ,

VS OLECKO sp. z o.o.

2014/01/25 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka VS OLECKO sp. z o.o. / siedziba Łyse

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000422138
 • REGON – 146149200
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-29

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-21

Dane adresowe firmy VS OLECKO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Łyse

Ulica – Sienkiewicza 35A

Miejscowość – 07-437 Łyse

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.35675
Długość geogr. – 21.60386

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

PKD 3 – 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Dane wpisane do KRS

Tags: ,

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WALTED sp. z o.o.

2014/01/13 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WALTED sp. z o.o. / siedziba Kraśnik

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000422899
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-01

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-27

Dane adresowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WALTED sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraśnik

Ulica – Sikorskiego 22

Miejscowość – 23-204 Kraśnik

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.936541
Długość geogr. – 22.230909

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 8 Pozostałe górnictwo i wydobywanie

PKD 2 – 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

PKD 3 – 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

Dane wpisane do KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEJNACH sp. z o.o.

2014/01/12 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEJNACH sp. z o.o. / siedziba Sejny

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000422227
 • REGON – 200703652
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-01

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-27

Dane adresowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEJNACH sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Sejny

Ulica – 1-Go Maja 15

Miejscowość – 16-500 Sejny

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.15976
Długość geogr. – 23.35055

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 2 – 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

PKD 3 – 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Dane wpisane do KRS

EXAITY sp. z o.o.

2014/01/11 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka EXAITY sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000422234
 • REGON – 21888934
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-29

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-21

Dane adresowe firmy EXAITY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Jana Długosza 59-75

Miejscowość – 51-162 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.13435
Długość geogr. – 17.06429

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

PKD 3 – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Dane wpisane do KRS

Tags: ,

WIND POWER ENERGY sp. z o.o.

2014/01/10 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka WIND POWER ENERGY sp. z o.o. / siedziba Olsztyn

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000422149
 • REGON – 281400300
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-29

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-21

Dane adresowe firmy WIND POWER ENERGY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Olsztyn

Ulica – Kościuszki 8 5

Miejscowość – 10-502 Olsztyn

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.78397
Długość geogr. – 20.4977

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

PKD 2 – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

PKD 3 – 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Dane wpisane do KRS

Tags: ,